• Sức sống dẻo dai

  ArtisBamboofores 
  Tâm tịnh đời vui

 • Chuyên mục

 • Lịch

  Tháng Bảy 2019
  H B T N S B C
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Lưu trữ

 • Huyễn hóa hư vọng

 • Lời hay ý đẹp

  Không làm các việc ác

  Vâng làm các việc lành

  Giữ tâm ý trong sạch

  Đó là lời Phật dạy.

 • Tương tác

 • Khách thăm nhà

 • Tâm Thiện

  wwf 

  natureconservancy

 • Sắc màu cuộc sống

  Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

 • Ngũ uẩn giai không

  • 300 661 hits

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 31-07-2019

10317584_1693267110924413_5936022423041421692_oNiệm ngu niệm trí 

———– HT Thích Thanh Từ

Một niệm ngu tức Bát-nhã bặt, một niệm trí tức Bát-nhã sanh.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 30-07-2019

1933478_1705557846362006_3919753245152028472_oNiệm ngu và không ngu 

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, sao gọi là Bát-nhã ? Bát-nhã, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ tức là Bát-nhã hạnh.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 29-07-2019

11145886_1641544876096637_5602313002468244729_oMiệng nói không tâm vẫn chưa không 

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, tất cả trí Bát-nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là chân tánh tự dụng.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 27-07-2019

11229895_1688574834726974_4126586081653135927_nSống trở lại với tâm chân thật 

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp giáp cả pháp giới, dụng tức rõ ràng, phân minh ứng dụng liền biết tất cả, tất cả tức một, một tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại tức là Bát-nhã.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 26-07-2019

12491815_1681649152086209_7993297572088777812_oChơn không diệu hữu 

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, đất liền, suối khe, cỏ cây rừng rậm, người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các núi Tu-di, thảy ở trong hư không. Tánh không của người đời cũng lại như thế.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 25-07-2019

12593650_1681938238723967_8093853405596505752_oNói và hành 

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành.

Người mê chỉ nói suông ngoài miệng, còn người trí hành ở trong tâm. Người mê đi đâu cũng nói Bát-nhã, cũng tụng làu làu Bát-nhã ở ngoài miệng, còn người trí không nói một câu Bát-nhã nào nhưng gặp duyên, gặp cảnh thì không chạy theo, như thế trong hai người, người nào tu thật ? Một người gặp việc gì cũng nói đó là không, là hư dối, không thật, chỉ nói suông thôi, nhưng tâm vẫn duyên theo; còn một người hằng thấy, hằng biết, tâm không duyên với cảnh thì đó gọi là hành trong tâm.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 24-07-2019

12002820_1644455009138957_2890860297870390448_nKhông dính mắc thủ xả 

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là Đại. Muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người, nếu thấy tất cả người ác cùng với lành, trọn đều không chấp không bỏ, cũng không nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là Đại, nên nói là Ma-ha.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 23-07-2019

10247396_1674865126097945_6339550002425933388_nNiệm nhớ tánh giác 

———– HT Thích Thanh Từ

Lại có người mê, để tâm rỗng không ngồi tĩnh tọa, trăm việc không cho nghĩ tự gọi là đại, một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 22-07-2019

1 (13)Tỉnh và lặng 

———– HT Thích Thanh Từ

Tôi thường nhắc quí vị lời dạy của ngài Huyền Giác: “tỉnh tỉnh lặng lặng phải” và “lặng lặng tỉnh tỉnh phải”, lặng lặng là không nhưng hằng tỉnh tỉnh, chớ không phải là không ngơ. Trái lại “tỉnh tỉnh loạn tưởng sai” và “lặng lặng hôn trầm sai”. Thế nên chúng ta phải thấy rõ lặng trong cái tỉnh, tỉnh trong cái lặng thì phải. Nếu tỉnh mà loạn thì sai, khi ngồi tỉnh táo mà nghĩ đủ chuyện thì đó là bệnh. Nếu lặng lặng mà vẫn tỉnh vẫn sáng thì đúng, nếu lặng lặng mà hôn trầm, gật lên gật xuống là sai.